เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้รับการต้อนรับจากพลตำรวจโท พรชัย สุธีรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ พร้อมทั้งได้เข้าชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารพันธุกรรม, วิเคราะห์โปรตีน, วิเคราะห์เซลล์, วิเคราะห์จุลชีววิทยา รวมถึงได้เข้าชมห้องปฏิบัติการ Trace Organic Compounds in Clinical/Forensic และ Trace Organic Compounds in Environment อีกด้วย

Close Bitnami banner
Bitnami