เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) โดยได้รับการต้อนรับจาก รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน และรับฟังการบรรยายเรื่องภาพรวม มจธ.บางขุนเทียน การให้บริการของหน่วยงานโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางด้านยาชีววัตถุและสมุนไพร และโรงงานต้นแบบอบแห้งแบบแช่แข็งและโรงงานสกัดสารสำคัญ ที่ใช้ในการผลิตยาวัคซีนและทำ clinical trials เฟสหนึ่งและสอง

Close Bitnami banner
Bitnami