เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท ซีพีแรม จำกัด (บ่อเงิน) โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณณัฐสิทธิ์ อึ๊งภากรณ์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และได้รับฟังการบรรยายเรื่องระบบการบริการจัดการคุณภาพองค์กร และการยกระดับด้านนวัตกรรม โดยคุณสุปราณี ชนะชัย ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน และ Automated Distribution Center ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของโลก

Close Bitnami banner
Bitnami