เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ณ อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ ชั้น 7 บริษัท บี.กริม ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ บิลดิ้ง จำกัด กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้าได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2567 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า วาระปี 2567-2569 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้ง ได้เลือก นายฮาราลด์ ลิงค์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า วาระปี 2567-2569

Close Bitnami banner
Bitnami