การประชุมสามัญประจำปี 2567 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ วาระปี 2567-2569 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง PFP Healthy, Tasty (1011) ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Close Bitnami banner
Bitnami