เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2567 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก วาระปี 2567-2569 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้ง ได้เลือก นายฐิติธัม พงศ์พนางาม ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก วาระปี 2567-2569

Close Bitnami banner
Bitnami