เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมนายณรงค์ชัย วิสูตรชัย กรรมการและเลขานุการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. นายนที สิทธิประศาสน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. และนายดอน ทยาทาน เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า ส.อ.ท.ได้รับเชิญให้นำเสนอประเด็น “การเข้าถึงโครงข่ายไฟฟ้าโดยบุคคลที่สาม (Third Party Access)” เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะอนุกรรมาธิการการปรับโครงสร้างราคาพลังงานไฟฟ้า ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 314 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

อ่าน​ต่อ​ คลิก​ที่​ https://url.fti.or.th/l/xSvNDYZwD

On 21 February 2024, Mr. Isares Rattanadilok Na Phuket, vice chairman, Mr. Narongchai Visutrachai, Director and Secretary of the Institute of Energy for Industry, Mr. Natee Sithiprasasana, chairman of Renewable Energy Industry Club and Mr. Don Tayatan, secretary of Power Producer Industry Club, FTI were invited to propose Third Party Access to electricity network to the electricity tariff restructure subcommittee. The meeting was held at CA 314, 3rd Floor, the Parliament Complex.

Close Bitnami banner
Bitnami