เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมพิธีปิดโครงการและมอบใบรับรองแก่ผู้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ในโครงการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ให้กับผู้ประกอบการตามมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวนทุน 94 ราย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยนายอมฤต ฟรานเซน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล และคณะกรรมการกลุ่มฯ ร่วมต้อนรับ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สร้างผู้ประกอบการคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 จำนวนทั้งสิ้น 104 ราย ครอบคลุมในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค เป็นการต่อยอดในการสร้างศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจต่อไป

Close Bitnami banner
Bitnami