วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม ต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก ส.อ.ท. เข้าเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคง เวหา พสุธา มหานที ครอบคลุมทุกประเภทอุตสาหกรรมความมั่นคง ทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ” ในงานสัมมนา ทิศทางอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคง 2567 เวหา พสุธา มหานที SYMPOSIUM 2024 FUTURE in the AIR-LAND- SEA โดยมี นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องบอลลูม C โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากตัวแทนผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ ถึงทิศทางอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคง เวหา พสุธา มหานที ครอบคลุมทุกประเภทอุตสาหกรรมความมั่นคง ทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ สู่เป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจไทยให้มั่นคง จากการสนับสนุนของรัฐบาล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของผู้ประกอบการ รวมถึงการผลักดันบุคลากรในประเทศ เพื่อการเติบโตของอุตสาหกรรมความมั่นคง

Close Bitnami banner
Bitnami