เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาง (นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา) กำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2567 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ ยาง วาระปี 2567-2569 ณ ห้อง Basilica Hall 1 โรงแรม La Casetta Toscana Valley เขาใหญ่

ด้วยนายชัยสิทธ์ฯ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาง หมดวาระในปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมยางจึงมีมติแต่งตั้ง นายนวพงศ์ สรโชติ ตำแหน่ง Assistant Director – บริษัท N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd. เข้ารับตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรม วาระปี 2567-2569
ทั้งนี้ คุณนวพงศ์ฯ มี Direction สำคัญในการขับเคลื่อนสู่ การเป็น “One FTI and One RIC” หรือ “One The Federation of Thai Industries and One Rubber Industry Club”

Close Bitnami banner
Bitnami