เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 นายศุภวัฒน์ บัวสุข หัวหน้ากองพัฒนาตลาดยางพารา ฝ่ายเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมยาง ภายใต้กฎหมาย EUDR ของสหภาพยุโรป” เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมกับกฎหมาย EUDR เพื่อให้ไทยรักษาตลาดการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปในสินค้าผลิตภัณฑ์ยาง และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระดับโลก

Close Bitnami banner
Bitnami