วันที่ 25 มกราคม 2567 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce, Bangkok : JCC) จัดงานสัมมนาหัวข้อ “Latest trends of Health Food Business” โดยมีผู้บริหารระดับสูง จาก JCC คือ Mr. Shigeki Maeda, Chairman of FDC Committee of Japanese Chamber of Commerce, Bangkok รวมถึง ได้รับเกียรติจาก นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกล่าวเปิดการสัมมนา

          โดยผู้จัดงานฯ ได้เล็งเห็นถึงความยั่งยืนด้านห่วงโซ่อุปทานด้านอาหาร รวมถึงกระบวนการผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ  สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของอาหาร และต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญวิกฤติในปัจจุบัน ให้ดียิ่งขึ้น

Close Bitnami banner
Bitnami