เมื่อวันที่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการ และผู้แทนของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ได้แก่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามอบไมโครเวฟ ให้แก่มูลนิธิเกี่ยวกับเด็ก จำนวน 4 แห่ง ทั้งหมด 6 เครื่อง ดังนี้

1. มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านเด็กอ่อน เสือใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง

2. มูลนิธิเด็กพิการ จำนวน 1 เครื่อง

3. มูลนิธิบ้านนกขมิ้น จำนวน 2 เครื่อง

4. มูลนิธิดวงประทีป จำนวน 2 เครื่อง

Close Bitnami banner
Bitnami