กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ได้จัดการสัมมนาภายในงานนี้ ในหัวข้อ “Navigating your way in the Medical Devices industry แนวทางก้าวเข้าสู่วงการเครื่องมือแพทย์อย่างสง่างามและยั่งยืน” โดยในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม MR 211-212 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

นายจารุเดช คุณะดิลก ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ได้กล่าว Medical Device Landscape เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย รวมถึงตลาดของเครื่องมือแพทย์ที่เป็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่

ในช่วงถัดมาเป็นการเสวนา (Panel Discussions) Success Cases & Lessons Learned, Supports from Academic Institutes and Public Sectors ระหว่าง นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรได้ให้ภาพของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยในมุมมองของแต่ละจุด เพื่อประกอบเป็นภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ให้สามารถเติบโตได้อย่างยังยืน มุ่งสู่การเป็น Hub ทางสุขภาพของประเทศไทย

Close Bitnami banner
Bitnami