24 พฤษภาคม 2567 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี จัดสัมมนา เชิงปฏิบัติการอาหารปลอดภัย มั่นคง ยั่งยืน (Food 3S) ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ณ สำนักงาน บจก.ซีพีแรม จ.ปทุมธานี พร้อมเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารระบบอัตโนมัติ (smart food factory)

Close Bitnami banner
Bitnami