เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาหารปลอดภัย มั่นคง ยั่งยืน (Food 3S) โดยได้รับเกียรติจาก คุณพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวเปิดงาน ณ สำนักงานบริษัท ซีพีแรม ปทุมธานี พร้อมนำผู้เข้าร่วมสัมมนาเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารระบบอัตโนมัติ (smart food factory) ด้วย

Close Bitnami banner
Bitnami