เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม พร้อมด้วยนายพัฒนา สุธีระกุลชัย ผู้จัดการโครงการฯ ให้เกียรติมานำเสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุม Bangchak (1014) สภาอุตสาหกรรมฯ โดยมาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนองค์กรภาคชุมชนและสังคมที่มีความขาดแคลนและแก้ปัญหาสังคมได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มอุตสาหกรรมยาง นอกจากจะยกระดับมาตรฐานยาง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันอย่างยั่งยืนได้ในระดับสากลแล้วนั้น ยังสนับสนุนให้ชุมชนมีความแข็งแกร่งเพื่อเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการรายย่อยภายในประเทศ

Close Bitnami banner
Bitnami