เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 นายสุนทร ยงค์วิบูลศิริ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ และผู้แทนกลุ่มฯ ร่วมต้อนรับ Professor Frank Jotzo หัวหน้าคณะและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศออสเตรเลีย เพื่อประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ Carbon Leakage Review ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดำเนินงานตามเป้าหมายของรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนให้ได้ร้อยละ 43 ของปี 2005 ภายปี 2030 และบรรลุการเป็นกลางทางคาร์บอน (Net Zero) ภายในปี 2050 ณ ห้อง 1010 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมฯ

ในโอกาสดังกล่าว มีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้าร่วมหารือ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก และ กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก

Close Bitnami banner
Bitnami