เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2567 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมฯ วาระปี 2567 -2569 ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีสมาชิกกลุ่มฯ เข้าร่วมการประชุมจำนวน 14 ราย

พร้อมกันนี้ นายประกอบ พิกุลกานตเลิศ ประธานกลุ่มฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกลุ่มฯ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งเป็นการประชุมประจำไตรมาสเพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มฯ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมจำนวน 10 ท่าน

Close Bitnami banner
Bitnami