เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 นายอมฤต ฟรานเซน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ร่วมกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ปลูกป่าชายเลน พร้อมรับฟังการบรรยายจากผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับความเป็นมาของระบบนิเวศ ณ คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

นอกจากนี้ สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ยังได้ทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ ล่องเรือชมระบบนิเวศป่าชายเลน ให้อาหารลิง และสกีน้ำ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนในอ่าวไทยอีกด้วย

Close Bitnami banner
Bitnami