ผู้บริหาร บจก.Reed Tradex เข้าพบประธานกลุ่มฯ อลูมิเนียมเพื่อเชิญชวนสมาชิกกลุ่มฯ เข้าร่วมงาน แสดงสินค้า MEETALEX March 2022

ผู้บริหาร บจก.Reed Tradex เข้าพบประธานกลุ่มฯ อลูมิเนียมเพื่อเชิญชวนสมาชิกกลุ่มฯ เข้าร่วมงาน แสดงสินค้า MEETALEX March 2022

ผู้บริหาร บจก.Reed Tradex เข้าพบประธานกลุ่มฯ อลูมิเนียมเพื่อเชิญชวนสมาชิกกลุ่มฯ เข้าร่วมงาน แสดงสินค้า MEETALEX March 2022 ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2565 ณ...

อลูมิเนียม (Aluminium) ชนิด และประโยชน์

อลูมิเนียม (Aluminium) ชนิด และประโยชน์

                 อลูมิเนียม (Aluminium) ถือเป็นโลหะที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน สำหรับภาคอุตสาหกรรมใช้ในการผลิตอลูมิเนียมผสม และผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม ส่วนภาคครัวเรือนมีใช้มากในการก่อสร้าง และตกแต่งบ้าน ทดแทนไม้ และเหล็ก...

Close Bitnami banner
Bitnami