ไทยปลดล็อกพลาสติก rPET สู่ Food Contact Grade ปรากฏการณ์ใหม่แห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เต็มรูปแบบ

ไทยปลดล็อกพลาสติก rPET สู่ Food Contact Grade ปรากฏการณ์ใหม่แห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เต็มรูปแบบ

นาทีนี้ ไม่มีใครไม่รู้ขวด PET เพราะเป็นพลาสติกที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย สังเกตง่าย ด้วยรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากพลาสติกอื่น ๆ อย่างชัดเจน กล่าวคือ ใส และมีคุณสมบัติเหนียว ทนแรงกระแทกได้ดี ไม่เปราะหรือแตกง่าย จึงนิยมนำมาเป็นบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มและเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ ...

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม the 19th Term ASEAN Federation of Plastic Industries (AFPI) Conference& 32nd Asia Plastics Forum (APF) and Global Plastics Alliance (GPA) Joint Conference ภายใต้แนวคิด “Towards Circularity – ESG (Environmental, Social and Governance) & BCG (Bio-Circular-Green)”

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม the 19th Term ASEAN Federation of Plastic Industries (AFPI) Conference& 32nd Asia Plastics Forum (APF) and Global Plastics Alliance (GPA) Joint Conference ภายใต้แนวคิด “Towards Circularity – ESG (Environmental, Social and Governance) & BCG (Bio-Circular-Green)”

หัวข้อการประชุม 1. ESG (Environment, Social, Governance) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจพลาสติกที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล 2. โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า "BCG (Bio-Circular-Green...

พลาสติก… หนึ่งในฮีโร่ทางการแพทย์ ช่วยชาวโลกรับมือวิกฤตโควิด-19 และโรคระบาดอื่น ๆ ในอนาคต

พลาสติก… หนึ่งในฮีโร่ทางการแพทย์ ช่วยชาวโลกรับมือวิกฤตโควิด-19 และโรคระบาดอื่น ๆ ในอนาคต

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้คนทั่วโลกต้องปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก ทั้งการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing) การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน (PPE) และอื่น ๆ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ ถือเป็นแกนหลักในการรักษาผู้ป่วยโควิด และควบคุมการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น...

ประชาสัมพันธ์งานประชุม AFPI&APF&GPA

ประชาสัมพันธ์งานประชุม AFPI&APF&GPA

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก เพื่อเข้าร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ "the 19th Term ASEAN Federation of Plastics Industries Conference (AFPI)& 32nd Asia Plastics Forum (APF) and Global Plastics Alliance (GPA) 2022" กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สอท. เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม the...

การจัดการพลาสติกใช้แล้วไม่ยากเกินไป รัฐ ผู้ประกอบการ ประชาชนจับมืออย่างไร ให้สำเร็จอย่างยั่งยืน

การจัดการพลาสติกใช้แล้วไม่ยากเกินไป รัฐ ผู้ประกอบการ ประชาชนจับมืออย่างไร ให้สำเร็จอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน การจัดการพลาสติกใช้แล้วของไทยโดยรวม ได้รับการขับเคลื่อนจากภาคเอกชนและภาคประชาชนเป็นหลัก จะเห็นว่ามีโครงการรณรงค์ผุดขึ้นมามากมาก และก็เป็นไปอย่างจริงจัง เกิดความร่วมมือในวงกว้างโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  แม้ภาครัฐเอง...

แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติกที่สอดรับกับหลัก BCG

แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติกที่สอดรับกับหลัก BCG

      เมื่อต้นปี 2564 คณะรัฐมนตรีไทยมีมติเห็นชอบในประเด็น การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG (Bio Economy -Circular Economy -Green Economy Model) ให้เป็น ‘วาระแห่งชาติ’ สู่เป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน    ...

ธุรกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยในครึ่งแรกของปี 2565 แนวโน้ม และการปรับตัว เพื่อให้แข่งขันได้ในตลาดโลก

ธุรกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยในครึ่งแรกของปี 2565 แนวโน้ม และการปรับตัว เพื่อให้แข่งขันได้ในตลาดโลก

จากข้อมูลที่รวบรวมโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พบว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยประจำปี 2565 ในช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 79,251.16 ล้านบาท โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 7.42% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564...

พลาสติกกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly) ความเป็นไปได้ที่ไม่เกินจริง

พลาสติกกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly) ความเป็นไปได้ที่ไม่เกินจริง

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า พลาสติกทุกประเภทล้วนมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของเรา เมื่อการใช้พลาสติกเป็นสิ่งจำเป็น พลาสติกหลาย ๆ ชนิด จึงได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly) กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ส.อ.ท. จึงชวนคุณมารับรู้เรื่องราวดี ๆ...

พลาสติกและพลาสติกชีวภาพ การใช้งานและการจัดการหลังการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทาง

พลาสติกและพลาสติกชีวภาพ การใช้งานและการจัดการหลังการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทาง

นับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 ที่ผ่านมา ได้มีการริเริ่มสกัดสารจากน้ำมันดิน เพื่อใช้ผลิตพลาสติกสังเคราะห์  ที่เรียกว่า Bakelite โดยใช้สารที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมเป็นวัตถุดิบ คือ Petro-based Plastic ซึ่งเกิดจากการนำสารประกอบไฮโดรคาร์บอนโมเลกุลเดี่ยว (Monomer)...

บรรจุภัณฑ์พลาสติกกับงานโลจิสติกส์ (Logistics) ความสะดวกสบายที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน

บรรจุภัณฑ์พลาสติกกับงานโลจิสติกส์ (Logistics) ความสะดวกสบายที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน

“พลาสติก” เป็นหนึ่งในวัสดุอันดับต้น ๆ ที่ถูกนำมาใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างแพร่หลายทั้ง 7 ชนิดหลัก ๆ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด 7 ประเภทพลาสติก ได้ที่ลิงค์นี้) พลาสติกยังช่วยทำให้งานโลติกส์ (Logistics) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ...

Close Bitnami banner
Bitnami