โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ Xclusive Craft

(12 กพ. 61 - 15 มิย. 61)

โครงการ “XCLUSIVE CRAFT” experiment & explore

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีกิจกรรมการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในชื่อโครงการ “XCLUSIVE CRAFT” experiment & explore ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มสินค้าหัตถอุตสาหกรรม จำนาวน 45 บริษัท เพื่อร่วมกันพัฒนารูปแบบสินค้า และสร้างแบรนด์สินค้าไทยไลฟ์สไตล์ให้มีคุณค่า และมูลค่าเพิ่มขึ้น

ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการทำธุรกิจสินค้าไลฟ์สไตล์ และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผุ้บริโภคทั้งในและต่างประเทศรู้จักผุ้ประกอบการสินค้าหัตถอุตสาหกรรมไทยในมุมมองใหม่ ที่มิใช่เพียงผู้รับผลิตสินค้าเม่านั้น หากแต่เป็นผู้สร้างสรรค์สินค้าดีมีดีไซน์ ด้วยความร่วมมือกับทีมนักออกแบบผลิตภัณฑ์ไทยมืออาชีพที่มาให้คำปรึกษาแนะนำ และร่วมออกแบบคอลเลกชันสินค้าให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ผู้ประกอบการเกิดความรู้ความเข้าใจในการออกแบบสินค้าด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น และสามารถต่อยอดพัฒนาสินค้าต่อไปได้ในอนาคต

ผู้ผลักดันให้เกิดโครงการ

นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล

ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นายศิลปชัย วัชระ

ประธานกลุมหัตถอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Speaker มากประสบการณ์

Design Specialists Team
ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ

กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม Entrepreneur

Close Bitnami banner
Bitnami