สัมมนาหัวข้อ “Food Business with Sustainability”

สัมมนาหัวข้อ “Food Business with Sustainability”

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 คณะกรรมการพัฒนาอาหารไทย-ญี่ปุ่น โครงการความร่วมมือด้านอาหารระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมฯ หอการค้าญี่ปุ่น(กรุงเทพฯ) องค์การส่งเสริมการค้า ต่างประเทศของญี่ปุ่น และสถานทูตญี่ปุ่น จัดสัมมนาหัวข้อ “Food Business with...

หลักสูตร ADVANCED “FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.0 (FIT 5.0)” For Future

หลักสูตร ADVANCED “FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.0 (FIT 5.0)” For Future

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / สายงาน FTI Academy ส.อ.ท. ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร ADVANCED “FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.0 (FIT 5.0)” For Future ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม...

ต้อนรับคณะผู้ประกอบการบริษัทอาหารและเครื่องดื่มจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ต้อนรับคณะผู้ประกอบการบริษัทอาหารและเครื่องดื่มจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกลุ่มฯ ร่วมต้อนรับคณะผู้ประกอบการบริษัทอาหารและเครื่องดื่มจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Hong Kong Productivity Council...

ORGANIC WEEKEND MARKET Season 2

ORGANIC WEEKEND MARKET Season 2

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 นายเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อินทรีย์และธรรมชาติ “ORGANIC WEEKEND MARKET Season 2” ตลาดนัดอินทรีย์ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “อาหารปลอดภัย กินผักกลางสวน...

ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 1/2566

นายเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมฯ จัดการประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8...

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ให้การต้อนรับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ให้การต้อนรับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมฯ ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะ ในการประชุมหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นต่อการออกประกาศกฎระเบียบและประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน...

ประธานกลุ่มฯ อาหารและเครื่องดื่ม เข้าร่วมหาแนวทางยกระดับขีดความสามารถ SME

ประธานกลุ่มฯ อาหารและเครื่องดื่ม เข้าร่วมหาแนวทางยกระดับขีดความสามารถ SME

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ประธานกลุ่มฯ อาหารและเครื่องดื่ม(คุณเจริญ แก้วสุกใส) เข้าร่วมหาแนวทางยกระดับขีดความสามารถ SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร เพื่อผลักดันให้เกิดความตระหนักเพื่อพัฒนาในหลายด้าน อาทิ การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม...

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมฯ รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำแห่งความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมฯ รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำแห่งความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน

          ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมฯ (นายเจริญ แก้วสุกใส) รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำแห่งความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องเพลนารีฮอลล์ ชั้น 1...

รองประธานกลุ่มฯ อาหารและเครื่องดื่ม เข้าร่วมพบหารือกับเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย

รองประธานกลุ่มฯ อาหารและเครื่องดื่ม เข้าร่วมพบหารือกับเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 รองประธานกลุ่มฯ อาหารและเครื่องดื่ม (คุณทองดี ปาโส และคุณปราโมทย์ ตาฬวัฒน์) เข้าร่วมพบหารือกับเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย H.E. Mrs.C.A. Chaminda I. Colonne (จมินทะ โกโลนเน) พร้อมด้วย Ms.Vireshika Bandara, First Secretary...

Close Bitnami banner
Bitnami