ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นมุ่งเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นมุ่งเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

       นางสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำคณะกรรมการกลุ่มฯ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่น ณ Panasonic Eco Technology (PETEC) และเข้าร่วมงาน International Symposium on New Refrigerants and...

ผนึกเครือข่ายความร่วมมือไทย-มาเลเซีย พัฒนาอุตฯ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

ผนึกเครือข่ายความร่วมมือไทย-มาเลเซีย พัฒนาอุตฯ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

ระหว่างวันที่ 6 – 9 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นางสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ ดร.ณรัณ ศิริสันธนะ รองประธานกลุ่มฯ เข้าร่วมงาน ENGINEER and MARVEX 2023...

หารือร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

หารือร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น นำคณะกรรมการกลุ่มฯ เข้าพบ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (คุณเอกนิติ รมยานนท์) เพื่อหารือเรื่อง การตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ...

รวมสินค้าสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น กับงาน Bangkok RHVAC 2022

รวมสินค้าสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น กับงาน Bangkok RHVAC 2022

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธาน ส.อ.ท. เข้าร่วมเปิดงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2565 ครั้งที่ 13 (Bangkok RHVAC 2022) และร่วมงานแถลงความสำเร็จของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น...

แถลงข่าวการจัดงาน Bangkok RHVAC 2022

แถลงข่าวการจัดงาน Bangkok RHVAC 2022

      คุณสุภาณี จันทศาศวัต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น, นายกสมาคมเครื่องปรั้บอากาศและเครื่องทำความเย็นร่วมแถลงข่าว การจัดงาน Bangkok RHVAC 2022 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ...

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น วาระปี 2565-2567

        เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก...

FTI Talk x Podcast กลุ่มไฟฟ้าฯ-เครื่องปรับอากาศฯพัฒนา ตู้แช่วัคซีน ฝีมือคนไทย เพื่อคนไทย (2)

FTI Talk x Podcast กลุ่มไฟฟ้าฯ-เครื่องปรับอากาศฯพัฒนา ตู้แช่วัคซีน ฝีมือคนไทย เพื่อคนไทย (2)

รายการ FTI Talk x Podcast กลุ่มไฟฟ้าฯ-เครื่องปรับอากาศฯพัฒนา ตู้แช่วัคซีน ฝีมือคนไทย เพื่อคนไทย ตอนที่ 2 คุณสุภาณี จันทศาศวัตประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น  รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami