ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น วาระปี 2565-2567

        เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก...

FTI Talk x Podcast กลุ่มไฟฟ้าฯ-เครื่องปรับอากาศฯพัฒนา ตู้แช่วัคซีน ฝีมือคนไทย เพื่อคนไทย (2)

FTI Talk x Podcast กลุ่มไฟฟ้าฯ-เครื่องปรับอากาศฯพัฒนา ตู้แช่วัคซีน ฝีมือคนไทย เพื่อคนไทย (2)

รายการ FTI Talk x Podcast กลุ่มไฟฟ้าฯ-เครื่องปรับอากาศฯพัฒนา ตู้แช่วัคซีน ฝีมือคนไทย เพื่อคนไทย ตอนที่ 2 คุณสุภาณี จันทศาศวัตประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น  รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...

Close Bitnami banner
Bitnami