วันที่ 8 มกราคม 2567 กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม เข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือเรื่องนโยบาย แนวทางการดำเนินกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมฯ ในปี 2567 โดยจะนำมาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มฯอลูมิเนียม และดำเนินตามนโยบายของสภาอุตสาหกรรมฯ ต่อไป พร้อมทั้ง ได้สวัสดีปีใหม่ ปี พ.ศ. 2567 ด้วย

Close Bitnami banner
Bitnami