เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. จัดประชุมโครงการ “การจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม เพื่อรองรับมาตรการ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)” เพื่อสอนการกรอกข้อมูล CBAM ลงในแบบฟอร์ม CBAM communication template for installations

Close Bitnami banner
Bitnami