วันที่ 1 มีนาคม 2567 คุณธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกิตติมศักดิ์ และกรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ การเสวนาเรื่อง “การเปลี่ยนผ่านสู่ความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคต: Thailand 2050” ณ ที่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดย นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ รศ.ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เป็นผู้เข้าร่วมเสวนาในงานดังกล่าว

Close Bitnami banner
Bitnami