กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมพิธีปิดกิจกรรม DIPROM Thailand Textile Tag ปีงบประมาณ 2567

กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมพิธีปิดกิจกรรม DIPROM Thailand Textile Tag ปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ DIPROM ได้จัดกิจกรรมพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย ปี 2567 จำนวน 22 กิจการ 34 ผลิตภัณฑ์ ณ ลานเจริญนครฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยามโดยได้รับเกียรติจากนายภาสกร...

พิธีเปิดงาน Thai-Finnish Seminar on Sustainable and Green Transition Solutions in Textile Industry

พิธีเปิดงาน Thai-Finnish Seminar on Sustainable and Green Transition Solutions in Textile Industry

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้รับเกรียรติจากสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ในการเชิญเข้าร่วมกล่าวพิธีเปิดงาน Thai-Finnish Seminar on Sustainable and Green Transition Solutions in Textile Industry ณ The...

หารือแนวทางการจัดการปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ร่วมกับ สมอ.

หารือแนวทางการจัดการปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ร่วมกับ สมอ.

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ผู้แทนกลุ่มฯ สิ่งทอ ดร.จิราภรณ์ วิริยะพงษากุล ประธานกลุ่มฯ สิ่งทอ, นายสุพจน์ ชัยวิไล กรรมการกลุ่มฯ สิ่งทอ ร่วมกับ นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานคณะทำงาน Supply Chain Security และความมั่นคงทางด้าน Supply Chain...

กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ InnoPlus Solution Research Center (PTTGC)

กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ InnoPlus Solution Research Center (PTTGC)

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ดร.จิราภรณ์ วิริยะพงษากุล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ InnoPlus Solution Research Center (PTTGC) ร่วมกับนายอัมรินทร์ ศรีสุภรวาณิชย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย...

Close Bitnami banner
Bitnami