กลุ่มฯ สิ่งทอ ต้อนรับนายเจิ้ง ฮุ่ยเฉียง และคณะนักธุรกิจจากมณฑลเซี่ยงไฮ้

กลุ่มฯ สิ่งทอ ต้อนรับนายเจิ้ง ฮุ่ยเฉียง และคณะนักธุรกิจจากมณฑลเซี่ยงไฮ้

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 คุณอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทย-จีน คุณสมคิด รัตนประภาพร รองประธานกลุ่มกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ คุณสุพจน์ ชัยวิไล กรรมการกลุ่มฯ สิ่งทอ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากกลุ่มฯ เคมี, กลุ่มฯ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มฯ เหล็ก...

นำเสนอโครงการสร้างมูลค่ารูปแบบธุรกิจเส้นใยทางเลือกจากใบสัปปะรดและ agrowaste ที่เหลือทิ้งในห่วงโซ่อุปทานอย่างครบวงจรและยั่งยืน

นำเสนอโครงการสร้างมูลค่ารูปแบบธุรกิจเส้นใยทางเลือกจากใบสัปปะรดและ agrowaste ที่เหลือทิ้งในห่วงโซ่อุปทานอย่างครบวงจรและยั่งยืน

ประธาน ดร.จิราภรณ์ วิริยะพงษากุล และกรรมการ คุณสุพจน์ ชัยวิไล กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอฯเข้าพบประธาน คุณ เชิงพร เต็งอำนวย สถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สอท.เพื่อนำเสนอโครงการสร้างมูลค่ารูปแบบธุรกิจเส้นใยทางเลือกจากใบสัปปะรดและ agrowaste...

กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าร่วมงาน Thailand Textiles

กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าร่วมงาน Thailand Textiles

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ผู้แทนกลุ่มฯ สิ่งทอโดย ดร.จิราภรณ์ฯ ประธานกลุ่มฯ สิ่งทอ พร้อมกับกรรมการกลุ่มฯ เข้าร่วมงาน "Thailand Textiles DIPROM ยกขบวนจัดแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้า ฉฐากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย" ณ ศูนย์การค้าธนิยะ...

ผู้แทนกลุ่มฯ สิ่งทอ เข้าร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อน “FTI. Future Mobility One Roadmap”

ผู้แทนกลุ่มฯ สิ่งทอ เข้าร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อน “FTI. Future Mobility One Roadmap”

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 รองประธาน ส.อ.ท. และปธ.งานข้อร้องเรียน คลัสเตอร์ และ Networking (คุณอิศเรศฯ) หารือแนวทางการขับเคลื่อน "FTI. Future Mobility One Roadmap" ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆกว่า 10 กลุ่ม โดยกลุ่มฯสิ่งทอได้มอบหมายให้คุณสมคิด รัตนประพาพร...

ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เข้าร่วมหารือกับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์หารือถึงโอกาสและ แนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้สภาอุตสาหกรรมฯ

ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เข้าร่วมหารือกับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์หารือถึงโอกาสและ แนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้สภาอุตสาหกรรมฯ

คุณสมคิด คุณเสริมศักดิ์ และคุณนุตรา ผู้แทน กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เข้าร่วมหารือกับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อหารือถึงโอกาสและ แนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้สภาอุตสาหกรรมฯ ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมหารือดังกล่าว...

กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอเดินทางเยี่ยชมศึกษาดูงาน ณ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอเดินทางเยี่ยชมศึกษาดูงาน ณ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ นำโดยดร.จิราภรณ์ฯ ประธานกลุ่มฯ สิ่งทอ ร่วมด้วยกรรมการกลุ่มฯ สิ่งทอ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม 4 สถานที่ ได้แก่ บจก.เวียงจันทน์ โลจิสติกส์ /...

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ และที่ปรึกษาและกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รับเกียรติร่วมในพิธีเปิดงานแสดงสินค้า STYLE BANGKOK 2023

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ และที่ปรึกษาและกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รับเกียรติร่วมในพิธีเปิดงานแสดงสินค้า STYLE BANGKOK 2023

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ดร. จิราภรณ์ วิริยะพงษากุล) และที่ปรึกษาและกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอได้รับเกียรติร่วมในพิธีเปิดงานแสดงสินค้า STYLE BANGKOK 2023 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...

กลุ่มอุตสาหากรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มหารือความร่วมมือกับสถาบันยานยนต์

กลุ่มอุตสาหากรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มหารือความร่วมมือกับสถาบันยานยนต์

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ประธานกลุ่มฯ สิ่งทอ (ดร.จิราภรณ์ฯ ) และประธานกลุ่มฯ เครื่องนุ่งห่ม (คุณถาวร ฯ) และคณะกรรมการกลุ่มฯ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เข้าพบหารือร่วมกับ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ (ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์)...

อุตสาหกรรมสิ่งทอ ยกระดับสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

อุตสาหกรรมสิ่งทอ ยกระดับสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

อุตสาหกรรมสิ่งทอ ‘Made in Thailand’ โตก้าวหน้า ผ่านการต่อยอดยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย แม้ช่วงที่ผ่านมา ภาพรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอต้องเผชิญวิกฤตต่างๆ ที่ถาโถม อาทิ น้ำท่วมใหญ่, โควิด-19, ต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้น แต่ผู้ประกอบการหลายรายก็ฮึดสู้...

สุดยอด Products Champion นวัตกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มฝีมือคนไทย คุณภาพระดับสากล ตอนที่ 2

สุดยอด Products Champion นวัตกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มฝีมือคนไทย คุณภาพระดับสากล ตอนที่ 2

สุดยอด Products Champion นวัตกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มฝีมือคนไทย คุณภาพระดับสากล1. ชุดดับเพลิง : ผลิตจากผ้าที่ทอด้วย High Performance Fibers เส้นใย เมตาอะรามิด Teijinconex® ซึ่งผ้ามีน้ำหนักเบา ใส่สบาย มีความคล่องตัวสูง สามารถกันความร้อน และเปลวไฟ แบบคงทนถาวร...

Close Bitnami banner
Bitnami