ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ เข้ารับฟังการนำเสนอรายละเอียดการจัดงาน Mega Show Bangkok 2024

รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ เข้ารับฟังการนำเสนอรายละเอียดการจัดงาน Mega Show Bangkok 2024

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 คุณภาณุรัฐ แสงเทียน รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้ารับฟังการนำเสนอรายละเอียดการจัดงาน Mega Show Bangkok 2024 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2567 ณ ฮอลล์ 98-101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค...

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ นำเสนอผลิตภัณฑ์ของสมาชิกต่อสภาอุตสาหกรรมฯ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ นำเสนอผลิตภัณฑ์ของสมาชิกต่อสภาอุตสาหกรรมฯ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 คุณศิรินุช คีตะนิธินันท์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของสมาชิกต่อสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อเป็นของขวัญ ของที่ระลึกเทศกาลต่างๆ...

การประชุมสามัญประจำปี 2567 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วาระปี 2567-2569

การประชุมสามัญประจำปี 2567 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วาระปี 2567-2569

การประชุมสามัญประจำปี 2567 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วาระปี 2567-2569 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง C.P.GROUP & TRUE (1010) ชั้น 10...

เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม Executive Training ของสายงานสื่อสารองค์กร

เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม Executive Training ของสายงานสื่อสารองค์กร

15 ธันวาคม 2566 นางสาวศิรินุช คีตะนิธินันท์ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม Executive Training ของสายงานสื่อสารองค์กร ในการปรับปรุงและเพิ่มทักษะการสื่อสารให้กับคนในองค์กร: กิจกรรม Media Coaching & Public Speaking : on camera...

Unique Gift Catalog

Unique Gift Catalog

สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อดูรายละเอียดได้ที่ QR Code...

Close Bitnami banner
Bitnami