การประชุมสามัญประจำปี 2567 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วาระปี 2567-2569 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง C.P.GROUP & TRUE (1010) ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Close Bitnami banner
Bitnami