เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 คุณศิรินุช คีตะนิธินันท์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของสมาชิกต่อสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อเป็นของขวัญ ของที่ระลึกเทศกาลต่างๆ สำหรับกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Close Bitnami banner
Bitnami