ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม วาระปี 2565-2567

        เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มน้ำมันปาล์ม วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายอัสนี มาลัมพุช ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม...
FTI Talk x Podcast “ไขข้อสงสัย น้ำมันปาล์ม น้ำมันทางเลือกสุขภาพ คุณประโยชน์ล้น”

FTI Talk x Podcast “ไขข้อสงสัย น้ำมันปาล์ม น้ำมันทางเลือกสุขภาพ คุณประโยชน์ล้น”

รายการ FTI Talk x Podcast “ไขข้อสงสัย น้ำมันปาล์ม น้ำมันทางเลือกสุขภาพ คุณประโยชน์ล้น” บทสัมภาษณ์คุณศุภชัย จินตนาเลิศประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...
Close Bitnami banner
Bitnami