ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน วาระปี 2565-2567

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน วาระปี 2565-2567

        เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานมหมุนเวียนได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มพลังงานหมุนเวียน วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช...
FTI Talk x Podcast วิวัฒนาการ การเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

FTI Talk x Podcast วิวัฒนาการ การเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

รายการ FTI Talk x Podcast วิวัฒนาการ การเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิชประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=JO3qj5bElZ8 รายการ FTI Talk x Podcast...
Close Bitnami banner
Bitnami