ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 คณะกรรมการกลุ่มฯ สมุนไพร ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้ 1. ความคืบหน้าแนวทางการขออนุญาตสถานที่ผลิตและการขึ้นทะเบียนตำรับของยาสมุนไพรสำหรับสัตว์ 2....
ภายในงาน PTT Group Tech & Innovation Day

ภายในงาน PTT Group Tech & Innovation Day

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 นายบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล ผู้แทนกลุ่มฯ สมุนไพร เข้าร่วมกิจกรรม Knowledge Sharing และ Networking ภายในงาน PTT Group Tech & Innovation Day โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการดำเนินการตามแผนงานประจำปีของคณะทำงานฯ S-Curve  & Smart City...
สัมมนา Workshop การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต S-Curve / Smart City

สัมมนา Workshop การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต S-Curve / Smart City

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 นายเมธา สิมะวรา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร เช้าร่วมสัมมนา Workshop การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต S-Curve / Smart City โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อเสนอที่สำคัญต่อภาครัฐในการพัฒนาและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมด้าน Medical & Wellness...
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการกลุ่มฯ สมุนไพร ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้ ความคืบหน้าแนวทางการขออนุญาตสถานที่ผลิตและการขึ้นทะเบียนตำรับของยาสมุนไพรสำหรับสัตว์...
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายเมธา สิมะวรา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร ได้กำหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 21...
ประชุมคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 คุณสุรชัย เรืองสุขศิลป์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยา ได้เข้าร่วมประชุมคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม วาระปี 2565 – 2567...
Close Bitnami banner
Bitnami