ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ์ วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ์ ได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ์ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก คุณรังสรรค์ กันทัด...
FTI Talk x Podcast “อุตสาหกรรม “หลังคาและอุปกรณ์” ปรับทัพรุกพัฒนาตลาดหลังคาไทยเติบโต”

FTI Talk x Podcast “อุตสาหกรรม “หลังคาและอุปกรณ์” ปรับทัพรุกพัฒนาตลาดหลังคาไทยเติบโต”

รายการ FTI Talk x Podcast “อุตสาหกรรม “หลังคาและอุปกรณ์” ปรับทัพรุกพัฒนาตลาดหลังคาไทยเติบโต” บทสัมภาษณ์คุณรังสรรค์ กันทัดประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...
Close Bitnami banner
Bitnami