ขอเชิญร่วมงานเสวนา “เคมีพระเอกหรือผู้ร้าย” ครั้งที่ 3 หัวข้อ “อินทรีย์ – เคมี โอกาสของไทยภายใต้วิกฤติอาหารโลก”

ขอเชิญร่วมงานเสวนา “เคมีพระเอกหรือผู้ร้าย” ครั้งที่ 3 หัวข้อ “อินทรีย์ – เคมี โอกาสของไทยภายใต้วิกฤติอาหารโลก”

ขอเชิญร่วมงานเสวนา “เคมีพระเอกหรือผู้ร้าย” ครั้งที่ 3 หัวข้อ “อินทรีย์ – เคมี โอกาสของไทยภายใต้วิกฤติอาหารโลก” ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 | เวลา 09.30-12.00 น. วัตถุประสงค์ 1. หาทางออกร่วมกันในการเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตรอย่างมีคุณภาพ...
สัมมนาออนไลน์ พร้อมหรือยัง …ครั้งที่ 2  กฎหมายใหม่ตรวจเข้มกิจการสารเคมี

สัมมนาออนไลน์ พร้อมหรือยัง …ครั้งที่ 2 กฎหมายใหม่ตรวจเข้มกิจการสารเคมี

สัมมนาออนไลน์ พร้อมหรือยัง …ครั้งที่ 2 กฎหมายใหม่ตรวจเข้มกิจการสารเคมี พบผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาสรุป ประเด็นน่าสนใจกฎหมายเซฟตี้ใหม่ ก่อนบังคับใช้ตุลาคมนี้ วันที่ 15 มิ.ย. 65 เวลา 13.00 – 15.00 น.ผ่านระออนไลน์ระบบ MS...
สัมมนาออนไลน์ พร้อมหรือยัง ….รับมือ กฎหมายใหม่ ตรวจเข้มกิจการสารเคมี

สัมมนาออนไลน์ พร้อมหรือยัง ….รับมือ กฎหมายใหม่ ตรวจเข้มกิจการสารเคมี

สัมมนาออนไลน์💥พร้อมหรือยัง ….รับมือ กฎหมายใหม่ ตรวจเข้มกิจการสารเคมี💥 พบผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาสรุป ประเด็นน่าสนใจกฎหมายเซฟตี้ใหม่ ก่อนบังคับใช้ตุลาคมนี้ วันที่ 7 มิ.ย. 65 เวลา 10.00 – 12.00 น.ผ่านระออนไลน์ระบบ MS...
ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี วาระปี 2565-2567

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี วาระปี 2565-2567

        เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มเคมี วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายชัยวัฒน์ นิยมการ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี วาระปี...
FTI Talk x Podcast วิเคราะห์เหตุการณ์ ไฟไหม้ โรงงานกิ่งแก้ว ไปกับกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี

FTI Talk x Podcast วิเคราะห์เหตุการณ์ ไฟไหม้ โรงงานกิ่งแก้ว ไปกับกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี

รายการ FTI Talk x Podcast วิเคราะห์เหตุการณ์ ไฟไหม้ โรงงานกิ่งแก้ว ไปกับกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี บทสัมภาษณ์ คุณชัยวัฒน์ นิยมการประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “ไม่มีสารใด ไม่อันตราย แต่ขึ้นอยู่กับการจัดการ การรู้จักใช้...
Close Bitnami banner
Bitnami