ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมแกรนิตและหินอ่อน วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมแกรนิตได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มแกรนิตและหินอ่อน วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายสิทธิ์ วิวัฒน์ชตะ...
Close Bitnami banner
Bitnami