ผู้แทน Malaysian Timber Council (MTC) เข้าพบปะกลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัดไม้บาง และวัสดุแผ่น

ผู้แทน Malaysian Timber Council (MTC) เข้าพบปะกลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัดไม้บาง และวัสดุแผ่น

เมื่อวันที่ 27 เมย. 2565 ประธานคุณปิงซุน หวัง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และ วัสดุแผ่น ได้ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับ ผู้แทนจาก Malaysian Timber Council (MTC) เพื่ออัพเดทและแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตสาหกรรไม้ระหว่างกัน พร้อมกับ MTC ได้ประชาสัมพันธ์งาน Malaysian...

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บางและวัสดุแผ่น วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมไม่อัด ไม้บางและวัสดุ ได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มไม่อัด ไม้บางและวัสดุ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายปิงซุน หวัง...
FTI Talk x Podcast อุตสาหกรรม “ไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น” ปรับธุรกิจเดินหน้าพัฒนาไม่หยุดยั้ง

FTI Talk x Podcast อุตสาหกรรม “ไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น” ปรับธุรกิจเดินหน้าพัฒนาไม่หยุดยั้ง

รายการ FTI Talk x Podcast อุตสาหกรรม “ไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น” ปรับธุรกิจเดินหน้าพัฒนาไม่หยุดยั้ง คุณปิงซุน หวังประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บางและวัสดุแผ่นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...
Close Bitnami banner
Bitnami