ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
Meeting with Poland Construction Cluster

Meeting with Poland Construction Cluster

คุณวิกรม วัชระคุปต์ ประธานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง ได้ประชุมเข้าพบกับคณะกรรมการจาก Poland Construction Cluster ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ห้อง PTT GROUP...

อนาคตอุตสาหกรรมการบิน จุดเปลี่ยนของประเทศไทย สู่การเป็น Hub ของอาเซียน

อนาคตอุตสาหกรรมการบิน จุดเปลี่ยนของประเทศไทย สู่การเป็น Hub ของอาเซียน

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566  นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเสวนาในงาน The Future of Aviation Industry ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโดย วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุมการเสวนาดังกล่าว...

ประชุมหารือกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ประชุมหารือกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

       เมื่อวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2566 โดยมีคุณอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ เป็นประธานการประชุม และคณะทำงานข้อร้องเรียนฯ ร่วมกับ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัท เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ จำกัด, บริษัท พีทีอี พลัส จำกัด, บริษัท คิว แอร์ จำกัด,...

ประธาน ส.อ.ท. และคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. ได้เข้าเยี่ยมชมสวนเห็ดจันทบุรี

ประธาน ส.อ.ท. และคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. ได้เข้าเยี่ยมชมสวนเห็ดจันทบุรี

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำโดย คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. และคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. ได้เข้าเยี่ยมชมสวนเห็ดจันทบุรี โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล อดีตผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านเห็ดองค์การสหประชาชาติ (ระหว่างปี...

หารือแนวทางการขับเคลื่อน “FTI. Future Mobility One Roadmap”

หารือแนวทางการขับเคลื่อน “FTI. Future Mobility One Roadmap”

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 รองประธาน ส.อ.ท. และปธ.งานข้อร้องเรียน คลัสเตอร์ และ Networking (คุณอิศเรศฯ) หารือแนวทางการขับเคลื่อน "FTI. Future Mobility One Roadmap" โดยมี กบ. และ Keyman งานข้อร้องเรียนฯ (คุณบุญหาญฯ และคุณพงษ์ศักดิ์ฯ) ปธก. ยานยนต์ (คุณยุพินฯ) ปธก....

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานหลักสูตร SI และเตรียมการจัดงาน Industry Transformation Seminar

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานหลักสูตร SI และเตรียมการจัดงาน Industry Transformation Seminar

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 คุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับคุณพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ ประธานคณะทำงานการปฏิรูปอุตสาหกรรม และพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 เข้าร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานหลักสูตร SI ตามลำดับขั้นความรู้สำหรับผู้ประกอบการ S M L...

สัมมนาเรื่อง “ Integration is King : รวมแหล่งทุน รู้กฎระเบียบ สู่ตลาดเครื่องมือแพทย์ “

สัมมนาเรื่อง “ Integration is King : รวมแหล่งทุน รู้กฎระเบียบ สู่ตลาดเครื่องมือแพทย์ “

เรียน ผู้สนใจในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ สัมมนาเรื่อง “ Integration is King : รวมแหล่งทุน รู้กฎระเบียบ สู่ตลาดเครื่องมือแพทย์ “ ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้อง MR 224-225, BITEC (ส่วนหนึ่งของงาน Subcon Thailand 2023)...

ประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2566(10)

ประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2566(10)

คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ และประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2566(10) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Passion (802) ชั้น 8...

ประธานคณะทำงาน S-Curve & Smart City กิจกรรมการระดมความคิดเห็น (Workshop)

ประธานคณะทำงาน S-Curve & Smart City กิจกรรมการระดมความคิดเห็น (Workshop)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานคณะทำงาน S-Curve & Smart City กิจกรรมการระดมความคิดเห็น (Workshop) เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ (S-Curve และ New S-Curve)ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13...

Close Bitnami banner
Bitnami