ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
ประธานคณะทำงาน Supply Chain Security และความมั่นคงทางด้าน Supply Chain เข้าร่วมหารือแนวทางการจัดการปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

ประธานคณะทำงาน Supply Chain Security และความมั่นคงทางด้าน Supply Chain เข้าร่วมหารือแนวทางการจัดการปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานคณะทำงาน Supply Chain Security และความมั่นคงทางด้าน Supply Chain และกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมหารือแนวทางการจัดการปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ร่วมกับนายวันชัย พนมชัย...

ส.อ.ท. จับมือภาครัฐ ค่ายรถและผู้ค้าน้ำมัน ดำเนินโครงการบำรุงรักษารถยนต์ ลดฝุ่น PM2.5

ส.อ.ท. จับมือภาครัฐ ค่ายรถและผู้ค้าน้ำมัน ดำเนินโครงการบำรุงรักษารถยนต์ ลดฝุ่น PM2.5

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ จำนวน 9 บริษัท เข้าร่วมการแถลงข่าว “ความร่วมมือเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จากยานยนต์”...

Close Bitnami banner
Bitnami