การแข่งขันกอล์ฟการกุศล กลุ่มอุตสาหกรรม การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมการจัดการของเสียงอย่างยั่นยืน

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล กลุ่มอุตสาหกรรม การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมการจัดการของเสียงอย่างยั่นยืน

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ลิงค์นี้...
ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม วาระปี 2565-2567

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายธีระพล ติรวศิน...
การประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานการจัดการอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการรับกำจัดและบำบัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor Sustainable Development Standard) ครั้งที่ 2-1 / 2565 วันที่ 10 ม.ค. 2565 เวลา 14:30-16:30 น. ผ่านระบบ Video Conferrence (Zoom meeting)

การประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานการจัดการอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการรับกำจัดและบำบัดกากอุตสาหกรรม (Waste Processor Sustainable Development Standard) ครั้งที่ 2-1 / 2565 วันที่ 10 ม.ค. 2565 เวลา 14:30-16:30 น. ผ่านระบบ Video Conferrence (Zoom meeting)

คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบปะหารือและสวัสดีปีใหม่ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบปะหารือและสวัสดีปีใหม่ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Close Bitnami banner
Bitnami