ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ วาระปี 2565-2567

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มก๊าซ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายเกริกเกียรติ หล่อกิตติวณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ วาระปี...
Close Bitnami banner
Bitnami