กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ เข้าร่วมงานสัมมนาแนวทางการตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ เข้าร่วมงานสัมมนาแนวทางการตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เมื่อวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ เข้าร่วมงานสัมมนาแนวทางการตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.358 – 2565) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด...
การทดสอบท่อแรงดันตาม มอก.358-2565

การทดสอบท่อแรงดันตาม มอก.358-2565

จากเอกสาร มอก.358-2565 มีระบุกำหนดทดสอบท่อแรงดันอาจทำได้ทุก 10 ปีภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดทำให้เกิดความสับสนจากผู้ใช้เนื่องจากเดิมจะมีการทดสอบทุกๆ 5 ปี คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการหารือในเรื่องนี้ด้วยความเป็นห่วง...
ประชุมสามัญประจำปี 2567 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ วาระปี 2567-2569

ประชุมสามัญประจำปี 2567 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ วาระปี 2567-2569

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 13:00 – 14:00 น. ณ ภัตตาคารจันทร์เพ็ญ ถนนพระรามที่ 4 เขตสาทร กรุงเทพฯ กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ กำหนดจัดประชุมสามัญประจำปี 2567 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ วาระปี...
Close Bitnami banner
Bitnami