ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ เข้าพบ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ เข้าพบ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายไพรัตน์ ถิรบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ เข้าพบ ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก ณ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด...
กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก ได้เข้าพบ หัวหน้าแผนกเศรษฐกิจและการเมือง และ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก ได้เข้าพบ หัวหน้าแผนกเศรษฐกิจและการเมือง และ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

วันที่ 19 มกราคม 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก นำโดย คุณภัทรวิน จงวิศาล ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ ได้เข้าพบ คุณมิเรียน อ๊อตโต หัวหน้าแผนกเศรษฐกิจและการเมือง และ พันเอก นอร์เบิร์ต มอร์เคิ่น ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย...
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าพบ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าพบ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก

วันที่ 19 มกราคม 2566 ผศ.ดร.สาธิต พงศ์ดวง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา ได้เข้าพบ ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 ณ ห้องบอร์ดรูม 1 ชั้น 11 บริษัท ยูนิไทย...
กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มฯ ครั้งที่ 1/2566

กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มฯ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มฯ ครั้งที่ 1/2566 และการประชุมสามัญประจำปี 2566 ณ ห้อง Boardroom บริษัท ซียูอีแอล จำกัด อาคาร SCB Park Plaza...
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็กและคณะกรรมการกลุ่มฯ เข้าพบ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ และรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย และรักษาการผู้อำนวยการ สพว.

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็กและคณะกรรมการกลุ่มฯ เข้าพบ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ และรองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย และรักษาการผู้อำนวยการ สพว.

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ และคณะกรรมการกลุ่มฯ เข้าพบ คุณสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ และคุณภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย และคุณกมลวรรณ...
นายภัทรวิน จงวิศาล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2022

นายภัทรวิน จงวิศาล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2022

      เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายภัทรวิน จงวิศาล ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2022 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเดินเรือ...
Close Bitnami banner
Bitnami