วิทยากรบรรยายหัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคง เวหา พสุธา มหานที ครอบคลุมทุกประเภทอุตสาหกรรมความมั่นคง ทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ”

วิทยากรบรรยายหัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคง เวหา พสุธา มหานที ครอบคลุมทุกประเภทอุตสาหกรรมความมั่นคง ทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ”

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม ต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก ส.อ.ท. เข้าเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคง เวหา พสุธา มหานที ครอบคลุมทุกประเภทอุตสาหกรรมความมั่นคง ทางอากาศ ทางบก...
Close Bitnami banner
Bitnami