พิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ทางทะเล “ศุลกากร 1202” ลงน้ำ

พิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ทางทะเล “ศุลกากร 1202” ลงน้ำ

            เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ทางทะเล “ศุลกากร 1202” ลงน้ำ พร้อมด้วยนายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดี...
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับแนวคิด Blue Economy

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับแนวคิด Blue Economy

          ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก ได้เข้าร่วมเป็นวิทากรการบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับแนวคิด Blue Economy” ให้กับกรมยุทธศึกษาทหารเรือ วันที่ 13...
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ เข้าพบ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ เข้าพบ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายไพรัตน์ ถิรบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ เข้าพบ ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก ณ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด...
กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก ได้เข้าพบ หัวหน้าแผนกเศรษฐกิจและการเมือง และ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก ได้เข้าพบ หัวหน้าแผนกเศรษฐกิจและการเมือง และ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

วันที่ 19 มกราคม 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก นำโดย คุณภัทรวิน จงวิศาล ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ ได้เข้าพบ คุณมิเรียน อ๊อตโต หัวหน้าแผนกเศรษฐกิจและการเมือง และ พันเอก นอร์เบิร์ต มอร์เคิ่น ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย...
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าพบ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าพบ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก

วันที่ 19 มกราคม 2566 ผศ.ดร.สาธิต พงศ์ดวง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา ได้เข้าพบ ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 ณ ห้องบอร์ดรูม 1 ชั้น 11 บริษัท ยูนิไทย...
กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มฯ ครั้งที่ 1/2566

กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มฯ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มฯ ครั้งที่ 1/2566 และการประชุมสามัญประจำปี 2566 ณ ห้อง Boardroom บริษัท ซียูอีแอล จำกัด อาคาร SCB Park Plaza...
Close Bitnami banner
Bitnami