ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี วาระปี 2565-2567

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตเคมีได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มปิโตเคมี วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตเคมี...
Close Bitnami banner
Bitnami