ภาครัฐและเอกชน ร่วมหาแนวทางการเปิดการค้าเสรี ไทย-ตะวันออกกลาง ส่งเสริมประเทศไทย สร้าง Supply Chain Security

ภาครัฐและเอกชน ร่วมหาแนวทางการเปิดการค้าเสรี ไทย-ตะวันออกกลาง ส่งเสริมประเทศไทย สร้าง Supply Chain Security

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวเปิดงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เปิดการค้าเสรี ไทย-ตะวันออกกลาง : อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยจะไปต่ออย่างไร” เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Synergy Hall ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์...
Close Bitnami banner
Bitnami