ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า วาระปี 2565-2567

        เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้าได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก นายฮาราลด์ ลิงค์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า...
Close Bitnami banner
Bitnami