กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า ส.อ.ท. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปรับโครงสร้างราคาพลังงานไฟฟ้า

กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า ส.อ.ท. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปรับโครงสร้างราคาพลังงานไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมนายณรงค์ชัย วิสูตรชัย กรรมการและเลขานุการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. นายนที สิทธิประศาสน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. และนายดอน ทยาทาน...
ประชุมสามัญประจำปี 2567 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า วาระปี 2567-2569

ประชุมสามัญประจำปี 2567 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า วาระปี 2567-2569

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ณ อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ ชั้น 7 บริษัท บี.กริม ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ บิลดิ้ง จำกัด กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้าได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2567 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า วาระปี 2567-2569 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้ง...
Close Bitnami banner
Bitnami