การประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมยา ครั้งที่ 6/2566

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมยา ครั้งที่ 6/2566

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการกลุ่มฯ ยา ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้1. ความคืบหน้าการนำเสนอความเห็นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25602. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ (ร่าง)...
พิธีเปิดงาน CPHI South East Asia 2023

พิธีเปิดงาน CPHI South East Asia 2023

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมยา ได้จัดงานเข้าร่วมพิธีเปิดงาน CPHI South East Asia 2023 ซึ่งเป็นงานที่ให้ความรู้และจุดประกายแรงบันดาลใจใหม่ๆ จากผู้นำในอุตสาหกรรมยา และผู้เชี่ยวชาญ มาให้คำแนะนำเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ...
แถลงข่าวงาน CPHI South East Asia 2023

แถลงข่าวงาน CPHI South East Asia 2023

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมยา ได้จัดงานเข้าร่วมแถลงข่าวงาน CPHI South East Asia 2023 ซึ่งถือการร่วมจัดงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และผลิตภาพอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม...
การประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมยา ครั้งที่ 5/2566

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมยา ครั้งที่ 5/2566

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมยา ครั้งที่ 5/2566เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการกลุ่มฯ ยา ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้1. บรรยายพิเศษหัวข้อ “สถานการณ์ตลาดคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยและต่างประเทศ...
การประชุมคณะกรรมการคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ครั้งที่ 2/2566

การประชุมคณะกรรมการคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการคลัสเตอร์ฯ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้ การจัดงานแสดงสินค้า COSMOPROF CBE ASEAN 2023 การผลักดันเอทานอลเพื่ออุตสาหกรรม ปัญหาการขอใบรับรอง MiT ในกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้คลัสเตอร์ฯ...
การประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมยา ครั้งที่ 4/2566

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมยา ครั้งที่ 4/2566

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการกลุ่มฯ ยา ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2566 โดยมีวาระในการพิจารณา ดังนี้ งานเปิดตัวโครงการ “กองทุนอินโนเวชั่นวัน” ความคืบหน้าการน าเสนอความเห็นต่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560...
Close Bitnami banner
Bitnami