กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร เปิดงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 แสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร เปิดงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 แสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลเกษตรไทย ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 1–11 ธันวาคม 2566...
Close Bitnami banner
Bitnami