กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) โดยได้รับการต้อนรับจาก รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน และรับฟังการบรรยายเรื่องภาพรวม...
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้รับการต้อนรับจากพลตำรวจโท พรชัย สุธีรคุณ...
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท ซีพีแรม จำกัด (บ่อเงิน)

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท ซีพีแรม จำกัด (บ่อเงิน)

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท ซีพีแรม จำกัด (บ่อเงิน) โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณณัฐสิทธิ์...
ร่วมจัดงานสัมมนาในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2023

ร่วมจัดงานสัมมนาในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2023

วันที่ 6 กันยายน 2566 กลุ่มฯเทคโนโลยีชีวภาพ ส.อ.ท. ได้งานสัมมนาเรื่อง BIOTEC Breakthroughs for a Better Life นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ภายในงานจะมีการบรรยายในหัวข้อ RED-GEMs: The Future of Anti-aging? นวัตกรรมมณีแดงย้อนวัย? โดย ศ.นพ.อภิวัฒน์...
กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ไต้หวัน กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ไต้หวัน กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

วันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ส.อ.ท. ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ณ ไต้หวัน โดยได้มีการทำ MOU ระหว่าง TBIA และ ส.อ.ท. โดย กลุ่มฯ เทคโนโลยีชีวภาพ ณ Syngen Biotech Co.,Ltd...
Close Bitnami banner
Bitnami