กลุ่มฯ เทคโนโลยีชีวภาพเข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา)

กลุ่มฯ เทคโนโลยีชีวภาพเข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา)

คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มฯ เทคโนโลยีชีวภาพ เดินทางเข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่(ส่วนขยาย) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยได้รับการต้อนรับจาก ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์...
ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ วาระปี 2565-2567

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร...
FTI Talk x Podcast สร้างโอกาสจากเทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์สิ่งมีชีวิตด้วยระบบฯ

FTI Talk x Podcast สร้างโอกาสจากเทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์สิ่งมีชีวิตด้วยระบบฯ

รายการ FTI Talk x Podcast สร้างโอกาสจากเทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์สิ่งมีชีวิตด้วยระบบฯ ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูรประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...
Close Bitnami banner
Bitnami