ส่งเสริมอุตสาหกรรมแก้วและกระจกในอาเซียน เพื่อก้าวสู่เวทีโลก ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์นโยบาย BCG

ส่งเสริมอุตสาหกรรมแก้วและกระจกในอาเซียน เพื่อก้าวสู่เวทีโลก ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์นโยบาย BCG

          วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม – วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงาน ASEAN Federation of Glass Manufacturers (AFGM) Conference ครั้งที่ 44 ...
44TH ASEAN GLASS CONFERENCE

44TH ASEAN GLASS CONFERENCE

งานประชุมกลุ่มแก้วของอาเซียน (AFGM Glass Conference) จัดขึ้น ณ ดุสิตธานี พัทยา ในวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2565 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในลิงค์ https://www.glassworldwide.co.uk/industry-announcements/44th-asean-glass-conference-set-thailand ลิงค์เข้าไปดู...
ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก วาระปี 2565-2567

ประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก วาระปี 2565-2567

         เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจกได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และ เลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มแก้วและกระจก วาระปี 2565-2567 โดยมติที่ประชุมเลือกตั้งได้เลือก คุณจริยา แสงไชยญา...
FTI Talk x Podcast ความท้าทายของอุตสาหกรรมแก้วและกระจก บนสถานการณ์วิกฤตในยุค COVID-19

FTI Talk x Podcast ความท้าทายของอุตสาหกรรมแก้วและกระจก บนสถานการณ์วิกฤตในยุค COVID-19

รายการ FTI Talk x Podcast ความท้าทายของอุตสาหกรรมแก้วและกระจก บนสถานการณ์วิกฤตในยุค COVID-19 คุณชาติชาย พานิชชีวะประธานกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับฟังบทสัมภาษณ์ได้ที่...
Close Bitnami banner
Bitnami